Privacystatement


Privacy statement Reflaex

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van Reflaex. U dient zich ervan bewust te zijn dat Reflaex niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Waar wij in dit privacy statement spreken over Reflaex, bedoelen wij de volgende onderdelen van Reflaex:

  • Reflaex;
  • Reflaex Finance;
  • Reflaex Coaching.

Reflaex respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 mei 2018

Van wie verwerkt Reflaex persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

  • Klanten en hun vertegenwoordigers;
  • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten;
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Voor welke doeleinden verwerkt Reflaex uw persoonsgegevens?

  • Om een relatie met u te kunnen aangaan

Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig.

  • Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden.

  • Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven of aanbiedingen op onze website. Wilt u niet benaderd worden voor commerciƫle doeleinden, dan kunt u dit aangeven bij ons.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe gaat Reflaex met uw persoonsgegevens om?

De medewerkers van Refleax gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Derden

Uw gegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een externe partij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij geheimhouding garandeert.

Inzage persoonsgegevens die Reflaex van mij verwerkt

U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen.

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Reflaex | Reflaex Finance | Reflaex Coaching
Adriaan Oomenstraat 19
4847 DH Teteringen
(06) 519 83 004
patricia@reflaex.nl